Prevoz bolesnika – O nama

Prevoz bolesnika se u praksi često izjednačava sa prevozom nepokretnih i teško pokretnih osoba. U čemu se sastoji razlika?

Osnovna razlika između ove dve vrste usluge je u prisustvu medicinski obučenih pratilaca. Prevoz bolesnika u Republici Srbiji vrše ovlašćene institucije i ustanove koje su sertifikovane i prvenstveno raspolažu obučenim medicinskim kadrom. Prevoz nepokretnih i teško pokretnih osoba mogu vršiti i druga preduzeća, privatnici i ustanove koje ne raspolažu stalno zaposlenim medicinski obučenim kadrom. To nikako ne znači da nepokretne i teško pokretne osobe ne mogu dobiti odgovarajući tretman i negu prilikom prevoza privatnim sanitetom.

Naše preduzetništvo – PR SANITAKS – pokrenuli smo na osnovu ličnog iskustva sa prevozom naših najmilijih koji su teško pokretni. Tada smo uočili, da potreba za ovom vrstom usluge umnogome prevazilazi kapacitete postojećih subjekata koji obavljaju ovaj vid transporta i koji nisu u stanju da blagovremeno odgovore na sve veći broj poziva. Takođe, da korisnici, nepokretne ili slabo pokretne osobe odnosno njihovi pratioci, kada im je neophodan prevoz, zaslužuju kvalitetniju uslugu.

Zato smo odlućili da ovu uslugu pružamo svima baš onako kako bismo to želeli za naše najmilije: brže, udobnije i sigurnije, a pre svega, sa mnogo vise brige, paznje i dostojanstva.

Mi smo porodično preduzetništvo, ali naša posada je obučena, opremljena i uniformisana za ovu specifičnu, profesionalnu uslugu.

Spremni smo da vam uslugu pružimo u svakom trenutku. U svako doba dana, svakog dana u nedelji, tokom cele godine. Prevoz vršimo na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu. Odlikujemo se fleksibilnošću i prilagodljivošću. Otvoreni smo za svaki dogovor oko vaših posebnih zahteva ukoliko uslovi to dozvoljavaju.

PREVOZ BOLESNIKA NA ZAHTEV

Prevoz bolesnika možemo organizovati na vaš zahtev. Ovo podrazumeva mogućnost angažovanja obučenih medicinskih pratioca prema potrebi i u zavisnosti od stanja bolesnika koji se prevozi. Ova opcija nije predviđena našim standardnim cenovnicima već se posebno ugovara. Ovu uslugu kao i sve druge možete rezervisati putem upitnika na početnoj stranici kao i na telefon 065 3777-765.